Aktualności

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy w jednostce OSP w Malinnikach

W ramach doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Orla w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zakupiono 4 kpl. ubrań specjalnych ochronnych oraz 4 pary butów strażackich gumowych FHR 004 (z wkładką antyprzecięciową i trudnopalną). Całkowity koszt zakupu to 9.080,00 zł.

Przedsięwzięcie sfinansowano z następujących źródeł:
- dotacja z Województwa Podlaskiego w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacja z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku w wysokości 3.680,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy Orla w wysokości 3.400,00 zł.

Zakupiony asortyment pożarniczy przekazano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach.


Created by raptorf22