Aktualności

Przyznano nagrody dla organizatorów EDD w województwie podlaskim!

Podczas uroczystej gali 17 listopada w Opolu odbyło się przyznanie nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD - "krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu" - to nawiązanie do kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta" prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wyróżnienia otrzymało pięciu organizatorów EDD z województwa podlaskiego. Wśród nagrodzonych znalazły się następujące instytucje i osoby:
1. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
2. Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Anna Niesteruk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
3. Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,
4. Beata Chełmicka, Bordzio Starostwo Powiatowe w Suwałkach,
5. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Puchłach.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w ramach 25. EDD dokonało podsumowania Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim i udostępniło dla turystów nową, stałą wystawę "Dzieje rolnictwa na ziemiach polskich".

Gmina Orla i Gminny Ośrodek Kultury w Orli otrzymały wyróżnienie za umożliwienie zaprezentowania się twórców ludowych, grup rekonstrukcyjnych, dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych z powiatów bielskiego, hajnowskiego, jak również z Białorusi, a także za wyeksponowanie wielokulturowości tego regionu poprzez pokaz multimedialny i wystawę prac fotograficznych dzieci pt. "Wielokulturowość w moich oczach".

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zostało wyróżnione za organizację 450-lecia Wielkiego Sejmu Bielskiego, który odbył się w Bielsku Podlaskim w 1564 r., a także 500 -lecia Studziwód, przedmieścia Bielska Podlaskiego.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zyskało wyróżnienie za organizację wydarzenia "Codzienny krajobraz niecodzienny" w Dowspudzie na terenie XIX-wiecznej rezydencji generała wojsk napoleońskich i polskich, mecenasa sztuki Ludwika Michała hrabiego Paca, wzbogacając i uzupełniając program Powiatowego Święta Plonów.

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Puchłach zostało wyróżnione przez jury za próbę uczenia czytania krajobrazu i uwrażliwienia na jego piękno uczestników warsztatów oraz za zorganizowanie pokazu multimedialnego na temat wartości i potrzeby ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.

Zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy kreatywnych pomysłów na promowanie lokalnego dziedzictwa w kolejnych latach!

fot. Sławomir Mielnik

Motyw przewodni tegorocznej edycji EDD, odnoszący się do związków dziedzictwa i krajobrazu, realizuje ideę kampanii "Krajobraz mojego miasta". Jej zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości, w jaki sposób można wpływać na kształtowanie się przestrzeni miejskiej i dlaczego warto to robić. Kampania nie tylko diagnozuje problemy współczesnych miast - chaos reklamowy, konieczność ochrony zabytków i miejsc pamięci, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni zielonej - ale też pokazuje dobre praktyki i udane modernizacje przestrzeni publicznej oraz wskazuje na korzyści płynące z dbania o wspólne otoczenie i jego znajomości. Wydarzenia w ramach 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa były lokalnym rozwinięciem postulatów kampanii.

Zachęcamy do odwiedzenia stron Europejskich Dni Dziedzictwa i kampanii Krajobraz mojego miasta.


Created by raptorf22