Aktualności

Nauka pływania w Gminie Orla

Oswojenie dzieci z przebywaniem w wodzie, poznanie różnych stylów pływackich oraz zasad bezpiecznego zachowania w basenie, a przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy to tylko niektóre plusy przystąpienia Gminy Orla do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki powszechniej nauki pływania "Umiem Pływać" 2017.

W ramach projektu, w okresie od lutego do czerwca b.r., raz w tygodniu, uczniowie klas II - III Szkoły Podstawowej w Orli biorą udział w zajęciach nauki pływania w Parku Wodnym w Hajnówce.

Na realizację zajęć Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 8325,00 zł z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku. Wkład własny Gminy Orla - to kwota 3075,00 zł.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach pozalekcyjnych wpłynie niewątpliwie na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.


Created by raptorf22