Aktualności

Prezentacja książki Zoi Majstrowicz i Marii Kiryluk

Dnia 20 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli odbyła się pierwsza prezentacja zbioru utworów literackich "Wiersze. Bajki. Zapiski." Zoi Majstrowicz z Redut i Marii Kiryluk z Białorusi - białoruskich poetek, żyjących po obu stronach granicy. Ich poezja, osadzona w realiach codziennego, wiejskiego życia jest obrazem tej ziemi. Autorki piszą swe utwory w trzech językach, lecz mową ich duszy jest "melodia" ojcowska i matczyna: białoruska, podlasko-poleska.

Podczas spotkania Pan Doroteusz Fionik przedstawił relację telewizyjną z prezentacji książki, która odbyła się 9 marca 2017 r. w Kobryniu na Białorusi. Wiersze Pani Zoi Majstrowicz zaprezentował Eliasz Fionik, a sama autorka odczytała swoje jeszcze niepublikowane utwory.

Książkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli.


Created by raptorf22