Aktualności

Nowa inwestycja w Malinnikach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku realizuje budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 66 w miejscowości Malinniki po jej prawej stronie. Chodnik zostanie wybudowany przez firmę Maksbud za kwotę 525 000,00 zł w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Długość projektowanego chodnika wynosi 860m i będzie on wykonany z betonu asfaltowego o szerokości 2,0m. W ramach projektu będzie wykonany także kanał technologiczny oraz poprawione zostanie odwodnienie drogi.


Created by raptorf22