Aktualności

INAUGURACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO WÓJTA GMINY ORLA

1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Orla został zainaugurowany Program Stypendialny Wójta Gminy Orla. Podczas uroczystości Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk, z którego inicjatywy program został opracowany i uchwalony w dniu 31 marca b.r. przez Radę Gminy Orla, wręczył po raz pierwszy 13 uczniom Zespołu Szkół w Orli listy stypendialne. Uczniowie otrzymali stypendium za wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 w wysokości od 50 do 150 zł miesięcznie, w zależności od średniej ocen. Będą one wypłacane przez pięć miesięcy. W uroczystości udział wzięli oprócz wyróżnionych uczniów i ich rodziców, Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli.

Wójt złożył gratulacje stypendystom, ich rodzicom, życząc uczniom sukcesów i mądrego korzystania ze zdobytej wiedzy.

W gronie pierwszych stypendystów Wójta znaleźli się:

1. Maja Aleksandra Oksentowicz, uczennica klasy II Gimnazjum w Orli.
2. Gabriel Pach, uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Orli.
3. Patrycja Pawluczuk, uczennica klasy III Gimnazjum w Orli.
4. Inez Dmitruk, uczennica klasy III Gimnazjum w Orli.
5. Aleksandra Rogoza, uczennica klasy II Gimnazjum w Orli.
6. Jakub Odzijewicz, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Orli.
7. Natalia Stepaniuk, uczennica klasy II Gimnazjum w Orli.
8. Monika Zyrczuk-Żar, uczennica klasy III Gimnazjum w Orli.
9. Sandra Pietrowska, uczennica klasy III Gimnazjum w Orli.
10. Aleksandra Magdalena Bowtruczuk, uczennica klasy II Gimnazjum w Orli.
11. Paweł Mironczuk, uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Orli.
12. Natalia Kadłubowska, uczennica klasy II Gimnazjum w Orli.
13. Marlena Kalina, uczennica klasy III Gimnazjum w Orli.

Gratulujemy!

Stypendia będą przyznawane dwa razy do roku.


Created by raptorf22