Aktualności

Wolontariat pracowników IKEA Industry Orla na rzecz lokalnej społeczności

W dniu 27 lipca 2017 r. pracownicy IKEA Industry Orla w ramach wolontariatu odnowili urządzenia na placu zabaw oraz ławki w parku zieleni w Orli. Dzięki nim miejsca wypoczynku stały się kolorowe i odzyskały swój dawny blask.

Dziękujemy za dotychczasową dobrą współpracę.


Created by raptorf22