Aktualności

Międzynarodowy Festiwal Ludowy "Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów", Litwinów, Polaków i Białorusinów

Festiwal "Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów" to imprezą mająca na celu wspieranie i rozwój kultur białoruskiej, polskiej i litewskiej. Służy też wzmocnieniu i rozszerzeniu międzynarodowych stosunków kulturalnych. Od 17 lat Festiwal jest organizowany na Białorusi w obwodzie grodzieńskim w okolicy Śluzy Dąbrówka, a od 4 lat również po polskiej stronie w Augustowie.

26 sierpnia br. na Festiwalu gościły zespoły z Białorusi, Litwy i Polski. W imprezie również brał udział zespół "Orlanie", działający przy GOK w Orli, prezentując utwory w języku polskim i białoruskim. Oprócz występów zespołów można było podziwiać twórczość ludową obwodu grodzieńskiego.


Created by raptorf22