Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w szkole w Orli

Dzień Edukacji Narodowej - to dzień wyjątkowy dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Obchody Dnia Nauczyciela w Orli odbyły się w dniu 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

Była to okazja do podsumowań osiągnięć oświatowych oraz złożenia podziękowań nauczycielom za wkład w pracę z młodymi mieszkańcami naszej gminy. Podczas uroczystości 3 pedagogów otrzymało nagrody Wójta Gminy Orla. Nagrody otrzymali:
1. Pan Sławomir Niedźwiecki - za pracę pedagogiczną i dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone osiągnięciami uczniów w Finale II edycji Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie.
2. Pani Elżbieta Ciulkiewicz - za promocję lokalnej kultury i tradycji, a także za wybitne osiągnięcia wychowawcze, potwierdzone wysokimi wynikami uczniów w licznych konkursach pozaszkolnych oraz za realizację m.in. projektu "Wejść na drzewo... i poznać swoją historię".
3. Pan Dariusz Horodecki - za wybitne osiągnięcia wychowawcze, potwierdzone osiągnięciami uczniów w konkursach pozaszkolnych, a także za realizację projektu "Wejść na drzewo... i poznać swoją historię".

W tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swoją obecnością także emerytowani nauczyciele, którzy ciesząc się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem mile wspominali swoich uczniów oraz czas z nimi spędzony.


Created by raptorf22