Aktualności

XI Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

W dniu 17 sierpnia 2017 roku został rozstrzygnięty XI Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla" zorganizowany przez Wójta Gminy Orla. W konkursie wzięło udział 6 właścicieli posesji.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem wewnętrznym Wójta Gminy Orla w dniu 16 sierpnia 2017 r. dokonała oceny zgłoszonych posesji oraz wyłoniła zwycięzców:
Wyróżnienie otrzymała posesja Pana Wiktora Chursa-Lemiesz (118 pkt) zlokalizowana w Orli. Wysokość nagrody wynosi 300 zł netto.

Trzecie miejsce z ilością 120 pkt otrzymała posesja Pani Reginy Grygoruk zlokalizowana w miejscowości Wólka Wygonowska. Wysokość nagrody wynosi 700 zł netto.

Na drugim miejscu z ilością 125 pkt uplasowała się posesja Pani Anny Zagrobskiej znajdująca się w miejscowości Reduty. Wysokość nagrody wynosi 800 zł netto.

Najwięcej, bo 138 punktów i pierwsze miejsce otrzymała posesja Państwa Nadziei i Eliasza Kalina zamieszkałych w Koszelach. Wysokość nagrody wynosi 1 000 zł netto.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz upominek w postaci krzewu ozdobnego.

Pan Dariusz Wiński z Orli

Państwo Marzena i Tomasz Onopiuk z Gregorowiec

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 2 września 2017 r. podczas festynu "Orlańskie Spotkania".

Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, jak również zachęcamy właścicieli pozostałych posiadłości do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla".


Created by raptorf22