Aktualności

Promocja znaczków turystycznych

9 czerwca br. w Synagodze w Orli odbyła się promocja znaczków turystycznych z wizerunkiem Synagogi i Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Orli.

Na początku spotkania Pan Dariusz Horodecki - nauczyciel, kolekcjoner, archiwista opowiedział genezę znaczków turystycznych i zasady ich zbierania. Sam w swojej kolekcji ma już ponad 100 znaczków z całej Polski.

Znaczek Turystyczny wykonany jest z naturalnego materiału - drewna, bez użycia barwników, farb czy lakierów. Przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta i jest potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc a zarazem wyjątkową pamiątką. Na terenie województwa podlaskiego można nabyć 10 znaczków turystycznych.

Następnie Pan Dariusz Fionik - etnograf, historyk i założyciel Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach przedstawił zarys historii Synagogi oraz Parafii Prawosławnej w Orli.

W promocji znaczków turystycznych wzięli udział: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Gminy Orla, Pani Maria Tomczuk - Dyrektor Zespołu Szkół w Orli, Pani Grażyna Noskowicz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, ksiądz Andrzej Żukowicki oraz mieszkańcy gminy Orla.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem znaczka turystycznego zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Orli. Znaczki Gminy Orla zostały oznaczone numerami 491 oraz 492.


Created by raptorf22