Aktualności

WYŚWIĘCENIE WOZU STRAŻACKIEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALINNIKACH

22 października 2016 r. to data długo wyczekiwana w kalendarzu Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach. Tego dnia ochotnicy mieli swoje "małe" święto, czyli wyświęcenie średniego samochodu pożarniczego typu GBA.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00 nabożeństwem w cerkwi pod wezwaniem św. Gabriela Zabłudowskiego w Malinnikach, w którym uczestniczyli: bryg. mgr inż. Waldemar Kudrewicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, st. bryg. Jan Szkoda - Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, st. bryg. Jerzy Tomczuk - dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP w Bielsku Podlaskim, Pan Jan Bartoszuk - emerytowany Komendant PSP w Bielsku Podlaskim, Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pan Mirosław Bałło - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele Urzędu Gminy Orla, delegacje z jednostek OSP z terenu Gminy Orla oraz mieszkańcy Malinnik.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac przy cerkwi, gdzie ks. prot. Mirosław Czurak oraz ks. Marek Jakimiuk dokonali wyświęcenia samochodu. Wygłoszone zostały także okolicznościowe przemówienia.

Życzymy strażakom z Malinnik radości i satysfakcji w korzystaniu z nowego wozu w pełnionej służbie oraz aby samochód służył jak najczęściej do ćwiczeń, a jak najmniej do akcji gaśniczych.

Wartość wozu strażackiego to 369 984,00 zł brutto. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Orla.


Created by raptorf22