Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Orla z dnia 21 lipca 2016 r. został ustalony do dnia 9 września 2016 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Osoby zainteresowane uzyskaniem przedmiotowego dofinansowania mogą składać wnioski do Dyrektora Zespołu Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli.


Wójt Gminy Orla
/-/        
Piotr Selwesiuk


Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Orla z dnia 21 lipca 2016 r.

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"


Created by raptorf22