Aktualności

WIZYTA W GMINIE ORLA PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Z GMINY BIELANY

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orla odbyło się spotkanie Wójta Gminy Orla z przedstawicielami władz samorządowych z Gminy Bielany na czele z Wójtem Gminy - Panem Zbigniewem Stanisławem Woźniakiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy - Panem Ireneuszem Stanisławem Błońskim.

Celem wizyty było zapoznanie się ze zrealizowaną na terenie naszej Gminy inwestycją - budową Farmy Wiatrowej "Orla", a także przebiegiem prac formalnych wykonanych przez naszą Gminę, odbiorem społecznym inwestycji, jak również warunkami jej realizacji oraz korzyściami, które z niej płyną dla Gminy i społeczności lokalnej.

Wójt Gminy Orla wraz z Kierownikiem Referatu ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Orla - Panem Leonem Pawluczukiem, w sposób szczegółowy zaprezentowali inwestycję z punktu widzenia władz Gminy Orla. Ponadto, delegacja z Gminy Bielany miała okazję pojechać na tereny objęte inwestycją i z bliska obejrzeć Farmę Wiatrową "Orla".

W przyszłości tego typu inwestycja ma być realizowana na terenie Gminy Bielany.


Created by raptorf22