Aktualności

"Wejść na drzewo i ... zobaczyć swoją historię"

"Wejść na drzewo i … zobaczyć swoją historię" - to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Fundację EDM oraz gimnazjalistów z Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

Dzięki projektowi uczestnicy mogli rozwinąć poczucie własnej tożsamości, przybliżyć historię własnej rodziny - swego "łańcucha pokoleniowego" oraz poznać ciekawostki z życia przodków.

Po przygotowaniu teoretycznym i zebraniu przez młodzież rodzinnych fotografii i dokumentów wszystkie dane wprowadzone zostały do programu genealogicznego. Stanowiły one podstawę wykonania drzew genealogicznych na planszach lub w formie przestrzennej, które mogliśmy obejrzeć podczas trwania prezentacji.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce 24 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli w którym udział wzięli zaproszeni goście, w osobach Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla, Pana Aleksandra Klina Przewodniczącego Rady Gminy Orla, Pana Jana Chomczuka - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Pani Marii Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej, Pani Anny Niesteruk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców gminy Orla.

Autorami projektu byli: Aleksandra Rogoza, Dominika Denisiuk, Martyna Gawełko, Piotr Saliński, Dawid Kukołka, Robert Kuptel, Roman Orda, Paweł Korszak. Natomiast opiekunami: Pani Elżbieta Ciulkiewicz oraz Pan Dariusz Horodecki.


Created by raptorf22