Aktualności

Przebudowa ulic: Wąskiej, Żwirki i Wigury oraz Krótkiej w Orli

Rozpoczęto przebudowę ulic: Wąskiej, Żwirki i Wigury oraz Krótkiej w Orli. Wykonawca robót w ramach prac modernizacyjnych wykona m.in.: podbudowę jezdni z kruszywa naturalnego, nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone pospółką oraz oznakowanie pionowe.

Termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 2 września.


Created by raptorf22