Aktualności

Trwają zebrania wiejskie z mieszkańcami gminy Orla

Trwają zebrania wiejskie z mieszkańcami gminy Orla. Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Orla. Tematem przewodnim są inwestycje zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok. Przedstawiane są także informacje nt. budżetu i zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym. Spotkania służą ponadto poznaniu potrzeb poszczególnych sołectw i problemów ich mieszkańców.


Created by raptorf22