Aktualności

Świetlica w miejscowości Szczyty – Nowodwory nabiera nowego kształtu

W czerwcu br. rozpoczęto prace budowlane zmierzające do adaptacji byłego budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Szczyty - Nowodwory.

Na chwilę obecną w świetlicy wydzielono salę główną, zaplecze sanitarne, kuchenne oraz toaletę. Wykonano więźbę dachową. Położono wewnętrzną instalację elektryczną, a także przygotowano instalację sanitarną i wodociągową. Trwają również prace zmierzające do wykończenia elewacji.

Modernizacja potrwa do 31 sierpnia 2016 r.


Created by raptorf22