Aktualności

Trwają prace nad adaptacją budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę we wsi Szczyty - Nowodwory

Rozpoczęto prace budowlane zmierzające do adaptacji dawnego budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Szczyty - Nowodwory. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki.

W ramach modernizacji zostaną przeprowadzone następujące prace:
- wykonanie robót rozbiórkowych i murarskich,
- docieplenie dachu i pokrycie blacho-dachówką,
- wykonanie podkładów, posadzek i podłóg,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- położenie tynków wewnętrznych, sufitów oraz malowanie powierzchni wewnętrznych,
- termomodernizacja budynku płytami styropianowymi,
- położenie tynku mozaikowego,
- wykonanie schodów żelbetonowych i podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż balustrad,
- ułożenie instalacji: wodociągowej, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej,
- wykonanie opaski betonowej wokół budynku,
- utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej.

Wewnątrz powstanie sala główna, zaplecze sanitarne, kuchenne oraz toaleta, a także kominek w celu ogrzewania świetlicy.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Orla. Koszt realizacji zadania - 311 255,98 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 31 sierpnia 2016 r.

Zlewnia stan obecny

Koncepcja nowego budynku


Created by raptorf22