Aktualności

Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Koszelach

W miesiącu maju w miejscowości Koszele, pracownicy Urzędu Gminy Orla odnowili budynek świetlicy wiejskiej. Po uprzednim oczyszczeniu szalówki położono świeżą farbę.


Created by raptorf22