Aktualności

Spotkanie Noworoczne

14 stycznia 2016 roku miało miejsce Spotkanie Noworoczne Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski z udziałem m.in. duchowieństwa, władz samorządowych, przedstawicieli nauki i szkolnictwa, służb mundurowych, leśnictwa i przedsiębiorców. Tegoroczne spotkanie w gminie Orla w sali bankietowej "Maestro" zgromadziło ponad 200 osób. Po powitaniu Jego Eminencji przez Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla oraz krótkim wprowadzeniu, Metropolita Sawa dokonał podsumowania ważniejszych wydarzeń w życiu Cerkwi w minionym roku. Mówił też o rozpoczętych inwestycjach i planach na przyszły rok oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Cerkwią.

Na zakończenie Metropolita podziękował gospodarzowi spotkania za serdeczne przyjęcie i złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a w świąteczny nastrój wprowadziły kolędy wykonywane przez miejscowe zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.


Created by raptorf22