Aktualności

SPOTKANIE WÓJTA GMINY ORLA Z PRZEDSTAWICIELAMI EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Orla z przedstawicielami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Spotkanie dotyczyło zaangażowania finansowego EBOiR w budowę Farmy Wiatrowej Orla, a także możliwości finansowania innych inwestycji na terenie Gminy Orla.

W prowadzonych rozmowach udział wzięli:

Członkowie Rady Nadzorczej:
- Zbigniew Hockuba, Alternate Director, Polska/Bułgaria/Albania;
- Johann Ernst, Alternate Director, Niemcy;
- Harold Freeman, Director, Wielka Brytania;
- Gustave Gauquelin, Alternate Director, Francja;
- Abel Mateus, Alternate Director, Portugalia/Grecja;
- Johannes Seiringer, Director, Austria/Izrael/Cypr/Malta/Kazachstan/Bośnia & Hercegowina;
- Sergiej Verkashanskij, Alternate Director, Federacja Rosyjska, Białoruś I Tadżykistan.

Ponadto, ze strony EBOiR na spotkanie przybyli:
- Jean Marc Peterschmitt, Managing Director, Countries of Operations, COO for Banking;
- Grzegorz Zieliński, Regional Director, Polska i Kraje Bałtyckie;
- Oleksandr Pavlyuk, Senior Political Counsellor;
- Adrian Goralski, Principal Banker.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele firm: Nordex Polska, C&C Wind Sp. z o.o. oraz Eurowatt Polska.


Created by raptorf22