Aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku w Zespole Szkół w Orli zainaugurowano rok szkolny 2016/2017.

Pani Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli serdecznie powitała całą społeczność szkolną, przybyłych gości oraz licznie zebranych rodziców i opiekunów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Ks. prot. Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli, Ks. Prot. Jan Stepaniuk Proboszcz Parafii Prawosławnej w Szczytach - Dzięciołowie oraz Ks. Paweł Grzeszek.

Pierwszy września to nie tylko początek roku szkolnego, ale to także ważna data w historii Polski - data wybuchu II wojny światowej, do której nawiązał w swojej wypowiedzi Wójt Gminy. Życzył również uczniom wytrwałości, satysfakcji ze zdobywanej wiedzy i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.


Created by raptorf22