Aktualności

Przystąpienie do opracowania "Planu Rozwoju Gminy Orla na lata 2016-2023"

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac dotyczących opracowania „Planu Rozwoju Gminy Orla na lata 2016-2023” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców dotyczące Gminy Orla, jej wad, zalet oraz mocnych i słabych stron. Poświęcony przez Państwa czas na wypełnienie ankiety pozwoli na określenie zadań do realizacji przez Gminę zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Licząc na Państwa współpracę pragniemy zapewnić, iż ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Pobierz i wypełnij ankietę

Created by raptorf22