Aktualności

Zmodernizowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli

Zakończono prace przy remoncie remizy OSP w Orli. Szeroki zakres ubiegłorocznych robót obejmował m.in. ocieplenie dachu i pokrycie blacho - dachówką, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowanie poddasza, wykonanie centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i wentylacji oraz remont przyległych garaży.

W roku bieżącym wykonano utwardzenie terenu poprzez wyłożenie kostki betonowej wokół placówki. Ustawiono dwie ławki, zostały także zasadzone młode iglaki oraz zasiana trawa.

Prace zostały wykonane ze środków własnych gminy. Koszt to ponad pół miliona złotych. Część prac związanych z zagospodarowaniem działki: uporządkowanie terenu i nasadzenia wykonali druhowie OSP Orla w czynie społecznym, w składzie:
1. Jerzy Oksentowicz,
2. Andrzej Ochrycewicz,
3. Mirosław Bałło,
4. Tomasz Tchórzewski,
5. Mateusz Nazarewicz,
6. Andrzej Kubajewski,
7. Przemysław Bałło,
8. Jakub Tchórzewski,
9. Kevin Warchoł,
10. Mateusz Rola.

Wszystkim strażakom, którzy brali udział w pracach porządkowych, Wójt Gminy Orla składa serdeczne podziękowania.


Created by raptorf22