Aktualności

"OLEŃ PO BORU CHODIT"

30 lipca br. we wsi Paszkowszczyzna miały miejsce XII Podlasko - Poleskie Spotkania Żniwne "Oleń po boru chodit".

Festiwal rozpoczęto przemarszem barwnego korowodu żniwiarzy przez miejscowość. Kolejnym etapem spotkania były dożynki na polu, w których wzięli udział mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Przy śpiewie pieśni żniwnych żęto i koszono żyto. Zgodnie z tradycją pierwszy zżęty snop przechowuje się do świąt Bożego Narodzenia, który zajmuje centralne miejsce przy stole wigilijnym.

Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pani Krystyna Dolina Sulima Radna Rady Gminy Orla oraz Pan Mikołaj Burak sołtys wsi Paszkowszczyzna i jego małżonka przywitali żniwiarzy chlebem i solą.

Uroczystości uświetniły występy zespołów: "Hamanina" z Białorusi, "Malinki" z Malinnik oraz "Żemerwa" ze Studziwód.

Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Gminny Ośrodek Kultury w Orli i Sołtys wsi Paszkowszczyzna.


Created by raptorf22