Aktualności

NOWA ŚWIETLICA W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY - NOWODWORY OTWARTA

10 listopada br. odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania świetlicy wiejskiej we wsi Szczyty - Nowodwory.

Budynek po byłej zlewni mleka, który jeszcze do niedawna świecił pustkami, a obecnie cieszy oko - powstał dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu Gminy Orla. Nowy obiekt jest niewątpliwe powodem do dumy i miejscem do realizowania imprez kulturalno - rozrywkowych, spotkań oraz uroczystości organizowanych przez mieszkańców.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Gminy Orla, Pani Joanna Onufryjuk - Skarbnik Gminy Orla, Pan Leon Pawluczuk - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Pani Barbara Kowalska - Radna Rady Gminy Orla, Pan Walenty Bieroza - sołtys wsi Szczyty - Nowodwory, a także licznie zebrani mieszkańcy wsi.

Aktu poświęcenia budynku oraz odmówienia krótkiej modlitwy dokonał ks. prot. Jan Stepaniuk - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Szczytach - Dzięciołowie.

Pani Barbara Kowalska Radna Rady Gminy Orla, a za razem sołtys wsi Szczyty - Dzięciołowo chcąc wyrazić zadowolenie oraz wdzięczność mieszkańców za wyremontowany budynek złożyła na ręce Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla bukiet kwiatów, zaś wszystkich przybyłych zaprosiła na okolicznościowy poczęstunek.


Created by raptorf22