Aktualności

Majowyja Sustreczy u Szczytach

W niedzielę 22 maja br. odbył się piknik "Majowyja Sustreczy u Szczytach" zorganizowany przez Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli.

Na scenie wystąpiły zespoły działające przy GOK w Orli: "Orlanie", "Malinki", "Werwoczki" i "Fermata" oraz zespoły zaproszone takie jak: "Lanok", "Bałamutki", "Wasiloczki", "Żełżyki", "3 Palce". Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli spróbować swoich sił w warsztatach i konkursach białoruskiego rękodzieła. Zorganizowano również konkurs kulinarny na tradycyjną białoruską potrawę. W konkursie I miejsce zajął zespół "Werwoczki" z Orli, II miejsce zespół "Wierasy" z Czyż, natomiast III miejsce przypadło zespołowi "Malinki" z Malinnik.

Wystawione zostały również stoiska promocyjne Gminy Orla i Czyże, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Można było w nich nabyć gadżety promocyjne oraz wyroby rękodzieła ludowego.


Created by raptorf22