Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Wójt Gminy Orla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o konkursie.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY ORLA z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Created by raptorf22