Aktualności

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczyty - Nowodwory dobiegła końca

W dniu 7 września 2016 r. miał miejsce odbiór świetlicy wiejskiej w Szczytach - Nowodworach w związku z zakończeniem prac polegających na adaptacji byłego budynku zlewni mleka.

W oględzinach uczestniczyli przedstawiciele gminy, wykonawcy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki oraz sołtysi wsi Szczyty - Nowodwory i Szczyty - Dzięciołowo.

W budynku znajduje się sala główna, zaplecze kuchenne oraz dwie toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to kwota 311 255,98 zł brutto.

W najbliższym czasie władze gminy planują zakup pełnego wyposażenia budynku tak, aby mógł należycie pełnić swoją funkcję.


Created by raptorf22