Aktualności

JUBILEUSZ 70-LECIA ZESPOŁU "ORLANIE"

15 października 2016 r. Zespół "Orlanie" miał wyjątkową okazję do świętowania, a mianowicie 70-lecie działalności. Uroczysty koncert, który odbył się w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli był ukoronowaniem imponującego dorobku artystycznego Jubilatów.

Obchody tak szczególnego dnia rozpoczęły się tradycyjnym obrzędem przywitania chlebem i solą Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla.

W dalszej kolejności Orlanie dali wspaniały popis swoich umiejętności wokalnych i artystycznych, po czym przyszedł czas na życzenia, ciepłe słowa i wyrazy uznania. Członkowie zespołu zostali obdarowani licznymi listami gratulacyjnymi, grawertonami, upominkami oraz bukietami kwiatów.

Wśród licznie przybyłych zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Pan Jarosław Borowski - Burmistrz Bielsk Podlaskiego, Pan Jerzy Wasiluk - Wójt Gminy Czyże, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pan Walenty Korycki - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Michail Rybakow - Dyrektor Kulturalny Centrum Białorusi w Polsce, Pan Anatol Wap - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Pan Jan Syczewski - Przewodniczący BTSK, Pan Bazyli Siegień - Wiceprzewodniczący BTSK.

Na jubileusz zaproszeni zostali także byli członkowie Zespołu "Orlanie", byli kierownicy i dyrektorzy GOK, instruktorzy, a także zespoły: "Czyżowianie" z Czyż, "Kalinka" z Białegostoku, "Kalina" z Załuk, "Wasiloczki" z Bielska Podlaskiego, "Werwoczki" z Orli oraz "Malinki" z Malinnik.

Obecny skład zespołu to: Mikołaj Fadin - kierownik artystyczny, Nina Gauze, Nina Szymańska, Tamara Rusinowicz, Zinaida Nowicka, Ludmiła Fadin, Walentyna Oreszuk, Taisa Gołownia, Wiera Taranta, Jan Stasiuk, Walentyna Marcinowicz, Witalis Socha.

Dziękując Wam dostojni Jubilaci za całokształt dotychczasowej pracy artystycznej życzymy aby Wasz zapał nadal trwał oraz umacniał się, a kolejne lata były równie owocne, jak te dotychczasowe. Bądźcie z nami i wśród nas.

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów:
- Centrum Kulturalnemu Białorusi w Polsce,
- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- Bankowi Spółdzielczemu w Bielsku Podlaskim,
- Panu Łukaszowi Stypułkowskiemu - market Supełek,
- Firmie Itap z Bielska Podlaskiego,
- Wędzarni Dunikowscy z Proniewicz.

Dziękujemy także Pani Marii Tomczuk Dyrektorowi i pracownikom Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli za udostępnienie i przygotowanie sali.


Created by raptorf22