Aktualności

Jubileusz 30-lecia służby kapłańskiej

Święto Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w parafii prawosławnej w Szczytach-Dzięciołowie jest obchodzone ze szczególną czcią, ponieważ w tym dniu wspomina się patrona miejscowej cerkwi. 11 września jest również rocznicą święceń kapłańskich ks. prot. Jana Stepaniuka - proboszcza parafii prawosławnej w Szczytach-Dzięciołowie, który w tym roku świętował jubileusz 30-lecia swojej posługi.

Uroczystej Świętej Liturgii poświęconej temu szczególnemu wydarzeniu przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z licznie przybyłym duchowieństwem. Po nabożeństwie odbyła się procesja z poświęceniem krzyża w intencji wszystkich zmarłych proboszczów parafii.

Metropolita podarował jubilatowi order świętej Marii Magdaleny II stopnia wraz z ikoną Bogurodzicy, natomiast żonę Marię oraz syna Rafała, wyróżnił orderami świętej Marii Magdaleny III stopnia za zasługi dla parafii. Ponadto listy pochwalne otrzymali: Komitet Cerkiewny, Bractwo Cerkiewne, ministranci oraz chór parafialny.

Do życzeń przyłączyli się obecni duchowni, parafianie oraz przybyli goście, m.in. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Piotr Bożko Wicestarosta Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim, Pani Raisa Rajecka Wójt Gminy Bielsk Podlaski oraz Pani Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli.


Created by raptorf22