Aktualności

"Jesienne spotkania z lokalną twórczością"

7 października 2016 roku w Lewkowie odbyły się "Jesienne spotkania z lokalną twórczością". W spotkaniu uczestniczyli poeci z gminy Orla: Pan Włodzimierz Sosna, Pani Zoja Majstrowicz oraz Pani Zofia Saczko. Swoją twórczość zaprezentowali również twórcy z gminy Narewka, m.in.: Pan Mikołaj Woroniecki, Pani Wiera Radziwoniuk, Pan Konstanty Ciełuszewski.

Przedstawione utwory poetyckie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lewkowa.


Created by raptorf22