Aktualności

Figura św. Jana Nepomucena odzyskała dawny blask

W dniu 19 listopada br. figura świętego Jana Nepomucena po kilkumiesięcznych pracach restauratorskich oraz konserwatorskich powróciła na swoje miejsce tuż przy cerkwi prawosławnej pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo.

Pomnik powstał w drugiej połowie XVIII wieku na zamówienie hetmana Jana Klemensa Branickiego. Twórcą rzeźby był Jan Chryzostom Redler, jeden z najważniejszych polskich twórców nurtu rokoko. Legenda głosi, że dwumetrowy posąg miał stanąć w pobliżu Pałacu Branickich w Białymstoku, lecz w ostateczności ustawiony został w Szczytach.

Dzięki zaangażowaniu Fundacji im. Jana Walentego Węgierskiego w Szczytach - Nowodworach, wsparciu finansowym Gminy Orla oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, udało się przywrócić świetność zabytkowej figurze.

Kompleksowa renowacja rzeźby objęła: oczyszczenie, dezynfekcję, wzmocnienie kamienia, odsolenie, usunięcie materiałów wtórnych, wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów, hydrofobizację oraz unifikację kolorystyczną.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 55 000,00 zł i został sfinansowany:
- dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości: 35 000,00 zł,
- dotacją z Gminy Orla w wysokości 18 000,00 zł,
- ze środków własnych Fundacji im. Jana Walentego Węgierskiego z siedzibą w Szczytach - Nowodworach w wysokości 2 000,00 zł.






Created by raptorf22