Aktualności

Podpisanie umów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W poniedziałek 5 września 2016 r., w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, odbyło się uroczyste podpisanie umów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przedstawicielami lokalnych samorządów. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel ponad 1 060 000,00 zł. Dzięki tym środkom na terenie dwudziestu gmin w regionie zostanie wyremontowanych ponad 18 km dróg dojazdowych do pól.

Gmina Orla otrzymała dotację w wysokości 101 600,00 zł na budowę drogi dojazdowej w obrębie wsi Spiczki.

Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali: marszałek Jerzy Leszczyński i członkowie zarządu Stefan Krajewski i Bogdan Dyjuk.


Created by raptorf22