Aktualności

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 13 października 2016 r. w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani pedagodzy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Przypadające na dzień 14 października święto jest okazją do podziękowania nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu dzieci i młodzieży. Z tej okazji dzieci i młodzież przygotowały dla swoich nauczycieli wspaniałe występy artystyczne.

Obchody tak szczególnego dnia, to także okazja do nagród i wyróżnień. Z rąk Pana Piotr Selwesiuka Wójta Gminy Orla nagrody otrzymały:
1. Pani Julita Lemiesz,
2. Pani Krystyna Demianiuk,
3. Pani Anna Fita.

Również Pani Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli nagrodziła pedagogów za całokształt pracy dydaktycznej w minionym roku szkolnym.

Nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli życzymy wielu sukcesów zawodowych i spełnienia w wykonywanym zawodzie. Niech Wam nigdy nie zabraknie cierpliwości i troski o naszą młodzież.


Created by raptorf22