Aktualności

43 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

Historia Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych sięga roku 1970. Wówczas to odbyły się pierwsze prezentacje zespołów teatralnych tylko z powiatu łukowskiego. Drugi sejmik objął sąsiednie powiaty, a kolejne miały już zasięg wojewódzki i międzywojewódzki.

Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli uczestniczą w sejmikach już od 7 lat. W 2009 roku zespół "Malinki" zajął I miejsce za "Perepylice" jako niezwykle naturalną, czystą inscenizację obrzędu żniwnego oraz wysokie walory wokalne.

W 2012 roku zespół "Orlanie" również zajął I miejsce z przedstawieniem "Wchodne" za odkrycie dla teatru ludowego nowego tematu i jego udaną artystycznie, sceniczną realizację w przedstawieniu.

Oba zespoły w Tarnogrodzie otrzymały nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku podczas 43 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych wystąpiło 12 zespołów. Gminę Orla reprezentowały dwa zespoły: "Malinki" i grupa teatralna "Korniki", które wspólnie przygotowały i zaprezentowały scenkę pn: "Wyprowadzenie panny młodej z domu do ślubu"


Created by raptorf22