Aktualności

JUBILEUSZ 40-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. MITRATA ANATOLA TOKAJUKA

9 października 2016 r. w Parafii Prawosławnej pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Orli był dniem modlitewnego wspomnienia pamięci św. ap. Jana Teologa.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się święta liturgia, której przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Jego Eminencja Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

Święto parafialne było też okazją do obchodów Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich, 20-lecia posługi duszpasterskiej w Orli oraz 40-lecia sakramentu małżeństwa ks. mitrata Anatola Tokajuka.

Życzenia Jubilatowi złożyli obecni duchowni, parafianie oraz przybyli goście, m.in. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy Orla oraz Pani Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

Księdzu mitratowi Anatolowi Tokajuk składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, sił duchowych oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata pełnienia posługi kapłańskiej.

Korzystając ze sposobności Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla w wyrazie wdzęczności za dotychczasową posługę kapłańską wręczył grawerton ks. mitratowi Aleksandrowi Tokarewskiemu honorowemu proboszczowi parafii prawosławnej w Orli.


Created by raptorf22