Aktualności

Zgłaszanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 r.

OŚWIADCZENIE o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

OŚWIADCZENIE o ilości zwierząt, produktach i ich cenach

WNIOSEK

Więcej informacji na temat pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi w 2015 r. można uzyskać na stronie BIP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego lub klikając w poniższy link:
http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=33957

UWAGA!

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określono na dzień 30 września 2015 r. ostateczny termin składania do biur powiatowych ARiMR wniosków producentów rolnych o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę.

Wobec powyższego, w celu dotrzymania powyższego terminu, Wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanym przez suszę należy składać w Urzędzie Gminy Orla do dnia 8 września 2015 r.


Created by raptorf22