Aktualności

SPOTKANIE Z POEZJĄ LOKALNĄ

W dniu 13 listopada 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli odbyło się spotkanie z Poezją Lokalną. Przyjechali do nas poeci z gminy Narewka: Konstanty Ciełuszecki, Jan Ciełuszecki, Tadeusz Kuncewicz, Halina Birycka, Wiera Radziwoniuk i Aleksander Radziwoniuk. Dzięki różnorodnej tematyce wierszy, nawet najmłodsi uczestnicy spotkania z zaciekawieniem słuchali gości. Poeci zaprezentowali swój dorobek artystyczny w języku polskim i białoruskim. Serdeczne podziękowania składamy Pani Helenie Rejent - Dyrektorowi Domu Kultury w Narewce.


Created by raptorf22