Aktualności

BUDOWA ROWU Z PRZEPUSTAMI I INNYMI URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W OBRĘBIE WSI GREGOROWCE

Rozpoczęto budowę rowu (0,5 km) w obrębie wsi Gregorowce. Inwestycja ma na celu odwodnienie przyległych gruntów rolnych oraz drogi gminnej. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 121 669,14 zł i zostanie pokryty ze środków budżetu gminy.

Termin realizacji zadania - do dnia 15 maja 2015 r.


Created by raptorf22