Aktualności

Modernizacja budynku OSP w Orli

Rozpoczęto roboty budowlane polegające na modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. Wykonawcą robót jest Firma WIKBUD Wiesław Kiśluk z Siemiatycz.

W ramach modernizacji zostaną wykonane następujące prace:
- docieplenie dachu i pokrycie blacho-dachówką,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie ścianki działowej w garażu,
- zabudowa poddasza,
- termomodernizacja budynku płytami styropianowymi,
- wykonanie kotłowni,
- wykonanie instalacji: c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej, odsysacza spalin,
- montaż systemu spalinowego oraz instalacji elektrycznej - oświetleniowej, odgromowej i gniazdowej,
- wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Orla. Koszt realizacji zadania - 458 828, 15 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad 2015 r.


Created by raptorf22