Aktualności

Przebudowa ulicy we wsi Gregorowce

W dniu 30 czerwca 2015 r. rozpoczęto przebudowę dwóch odcinków ulicy we wsi Gregorowce o łącznej dł. 670m. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

W ramach przebudowy zostaną wykonane:
- poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej do 5,00 m,
- położenie dwóch nowych warstw bitumicznych,
- budowa wjazdów z kostki betonowej na posesje,
- wymiana starych betonowych przepustów pod drogą i zjazdami,
- odwodnienie ulicy poprzez oczyszczanie istniejących rowów.

Zadanie sfinansowane jest ze środków Gminy Orla. Koszt realizacji to 487 416,90 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2015 r.


Created by raptorf22