Aktualności

Informacja o planowanym przystąpieniu do realizacji projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii, polegającego na montażu kolektorów słonecznych wraz z instalacją podgrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii, polegającego na montażu kolektorów słonecznych wraz z instalacją podgrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie informacji według załączonego wzoru do dnia 31 października 2015 r.

Realizacja projektu będzie uzależniona od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach funduszy pomocowych UE. Przewidywany okres realizacji - 2016 r.

Informację można składać:
1) osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla;
2) faksem pod nr 85 730 57 81;
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: ugorla@orla.pl

Dodatkowych informacji udziela Ewa Dmitruk (pok. Nr 2), nr tel. 85 730 57 93

Pobierz wniosek (plik doc)


Created by raptorf22