Aktualności

"Pamięć trwa" - obchody upamiętnienia wywózki Żydów z Orli

3 listopada 2015 r. w zabytkowej Synagodze w Orli odbyły się obchody upamiętniające 73 rocznicę wywózki Żydów z Orli. Uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu grupy z Białegostoku "Młoda Folkrew" pod kierownictwem Lecha Mazurka. Po koncercie, wszyscy uczestnicy udali się na kirkut, gdzie zostały odczytane psalmy i nazwiska Żydów, wywiezionych z naszej miejscowości. Kolejnym punktem obchodów była prezentacja w Zespole Szkół w Orli filmu Jerzego Kaliny poświęconego pamięci orlańskich Żydów pt. "Kuropatwy odleciały".

Swoją obecnością obchody zaszczycił: Wójt Gminy Orla - Piotr Selwesiuk, Przewodniczący Rady Gminy Orla - Aleksander Klin, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej - Zbigniew Siewiński, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej - Dariusz Szada-Borzyszkowski, Jerzy Kalina - reżyser filmowy, Dyrektor Zespołu Szkół w Orli - Maria Tomczuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli - Anna Niesteruk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli - Grażyna Noskowicz, a także nauczyciele i uczniowie klas gimnazjalnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.


Created by raptorf22