Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ GABINET LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ORLI

W dniu 1 kwietnia 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie budynku, w którym mieścić się będzie gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Orli. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Pan Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski, Pan Piotr Bożko Wicestarosta Bielski, Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pani Bożena Grotowicz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Pan Arsalan Azzaddin Z-ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Pani Anna Chrol-Pawluczuk właściciel budynku, Pani Alicja Szczepanowska i Pani Katarzyna Ignatiuk - lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w Orli.

Wyświęcenia budynku dokonali: ks. Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli oraz Kapelan Szpitala ks. Jarosław Kuźmicki.

Wszyscy pacjenci od 1 kwietnia 2015 r. będą przyjmowani w nowym budynku, gdzie otrzymają podstawową opiekę zdrowotną.


Created by raptorf22