Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 oraz pożegnanie uczniów klas III gimnazjum. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Orla Pan Piotr Selwesiuk, Przewodniczący Rady Pan Aleksander Klin oraz ksiądz mitrat Anatol Tokajuk i rodzice.

Uroczysty apel uświetniły przemówienia Dyrektor ZS w Orli Pani Marii Tomczuk, Wójta Gminy Orla Piotra Selwesiuka oraz księdza mitrata Anatola Tokajuka.

Absolwenci szkoły podstawowej oraz gimnazjum odebrali świadectwa, nagrody książkowe oraz dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce. Rodzicom uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, wręczono listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna, która rozbawiła, a także wzruszyła do łez (co niektórych) zebranych na sali gości. Młodzież i grono pedagogiczne żegnało odchodzącą na emeryturę Pedagog szkoły - Panią Marię Szeretuchę ciepłymi przemówieniami oraz inspirującym do głębszej refleksji poetycko - muzycznym przedstawieniem.

Na zakończenie podsumowano zbiórkę makulatury, nakrętek i baterii. Dla uczniów, którzy zgromadzili największą ich ilość zostały wręczone medale i nagrody rzeczowe.

Zwieńczeniem uroczystości było obdarowanie przepięknymi bukietami kwiatów Panią Dyrektor oraz wychowawców klas.


Created by raptorf22