Aktualności

KONIEC KADENCJI SOŁTYSÓW

30 stycznia 2015 r. sołtysi z terenu Gminy Orla pełniący swoją funkcje w latach 2011-2015 po raz ostatni wzięli udział w sesji Rady Gminy Orla. Podczas IV sesji Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla podziękowali sołtysom za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz za współpracę z Urzędem Gminy Orla.


Created by raptorf22