Aktualności

JUBILEUSZ 65 LECIA SŁUŻBY KAPŁAŃSKIEJ

Dzień 25 grudnia 2015 roku zapamiętamy na długo. Dokładnie 65 lat temu - 25 grudnia 1950 roku ksiądz mitrat Aleksander Tokarewski proboszcz parafii prawosławnej w Orli przyjął święcenia kapłańskie.

Uroczystej Świętej Liturgii poświęconej temu szczególnemu wydarzeniu przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z licznie przybyłym duchowieństwem.

Metropolita podarował jubilatowi ikonę Bogurodzicy wraz ze specjalną dedykacją, a żonę Barbarę wyróżnił orderem świętej Marii Magdaleny II stopnia.

Do życzeń przyłączyli się obecni duchowni, parafianie oraz przybyli goście m.in. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy, Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz Pani Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli.

Obecnie ksiądz Aleksander Tokarewski jest najstarszym wiekiem i święceniami czynnym duchownym Cerkwi prawosławnej w Polsce.


Created by raptorf22