Aktualności

Sfinalizowane inwestycje

Na terenie Gminy Orla zakończono realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej.

droga powiatowa Orla - Topczykały

droga powiatowa Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla

most na rzece Orlanka

droga gminna w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo

droga gminna w miejscowości Koszele

ulica we wsi Gregorowce

ulica we wsi Topczykały

Created by raptorf22